73. Müzzemmil Sûresi Kelime Meali

(kırık Meal ÇAlışması)

[74. Müddessir Sûresi Kelime Meali]