21/09/2020

1. Ünite 1. Ders: Çalışma Alanı

ile Arznet
  1. İslam Akidesi Dersine Giriş

a. العقيدة: Akide/İnanç

b. التوحيد: Tevhid/Birleme

c. الكلام: Kelam

d. العقل: Akıl

3. a. العقيدة الإسلامية

b. عِلم الْكَلام

c. العقل السليم

d. اليوم الآخِر

4. Akide, Kalpteki sabit imandır. Akideyi inceleyen ilme: “Tevhid ilmi” denir. Kelam ilmi ise: O, İslam inancının sağlığı üzerine delilleri söyleyen ilimdir.

Akide İlminin kaynağı: Kitap ve sünnetten doğru haber ve imana götüren akl-ı selim (sağlam akıldır)’dır. Bu ilim, Allah’ın ilahi sıfatlarını ve Peygamberlikleri ve Peygamberlere imanı ve söz verilen ahiret gününü inceler.