30. Cüz

78. NEBE SÛRESİ

(Mekke Döneminin sonlarında indirilmiş olan sûre, ismini ikinci ayetten alır. “haber” anlamına gelir. 40 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Neyi soruşturup duruyorlar? 

2. Büyük haberi mi? 3. Onlar ki, hakkında ihtilaf ediyorlar.

4. Hayır, yakında öğrenecekler.

5. Sonra, Hayır, yakında öğrenecekler.

6.Yeri bir beşik kılmadık mı?

7. Dağları da birer kazık.

8. Sizi de çift çift yarattık.

9. Uykunuzu dinlenme kıldık.

10. Geceyi örtü kıldık.

11. Gündüzü de geçimlik kıldık.

12. Üstünüze de sapasağlam yedi kat bina ettik. 13. Işık saçan bir de lamba yarattık.

14. Yoğun bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. 15. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.

16. Ve birbirine girmiş sarmaş dolaş bahçeler…

17. Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir. 18. Sur’a üflendiği gün bölük bölük geleceksiniz.

19. (O gün) gök açılıp, kapı kapı olmuştur.  20. Dağlar yürütülüp, serap olmuştur.

21. Cehennem de gözlemektedir. 22. Azgınların varacağı yerdir..23. Orada çağlar boyu kalacaklardır.

24. Orada ne serinlik ne de içecek.. 25. Kaynar su ve irinden başka… 26. Uygun bir ceza! 27. Çünkü onlar, hesabı ummuyorlardı.

28. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.

29. Her şeyi sayıp bir kitap/yazıt olarak kaydetmiştik.

30. ‑İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey artırmayacağız.

31. Muttakiler için kurtuluş ..32. Bahçeler ve bağlar..33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar..

34. Dolu dolu kadehler..

35. Orada boş ve yalan söz işitmezler. 36. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak..

37. Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden.. Onun huzurunda konuşamazlar.

38. Ruh ve meleklerin saf halinde durdukları gün, ancak Rahman’ın kendisine izin verdiği konuşabilir. O da doğruyu söyler.

39. İşte o, hak günüdür. Dileyen Rabbi’ne doğru yol tutar.

40. Biz, sizi yakın bir azap ile uyardık. Kişi o gün, elleri ile ne sunduğuna bakar. Kafir olan da:

‑Keşke toprak olsaydım! der.

 79. NAZİAT SÛRESİ

(Mekke Döneminin sonlarında indirilmiş olan sûre, ismini ilk ayetin ilk kelimesinden almıştır. 46 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun şiddetle söküp alanlara..

2. Kolayca çekip çıkaranlara..

3. Yüzdükçe yüzenlere..

4. Yarıştıkça yarışanlara..

5. Ve işleri düzene sokanlara..

6. O gün sarsılacak olan sarsılır.

7. Bir diğeri onu izler.

8. O gün çarpan kalpler vardır.

9. Gözleri korku ile yere eğilmiştir.

10. ‑Çukurdan geri mi çıkacağız? derler.

11. ‑Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman..

12. ‑Öyleyse bu dönüş hüsrandır, derler.

13. O, ancak tek bir çığlıktır.

14. İşte o zaman onlar, hemen uyanacaktır.

15. Musa’nın haberi sana geldi mi?

16. Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuva’da seslenmişti:

17. ‑Firavun’a git, çünkü o azdı. 18. Ve de ki:

‑Arınmaya istekli misin?

19. Sana, Rabbine giden yolu göstereyim de O’ndan saygı ile korkasın.

20. Ona en büyük mucizeyi/ayeti gösterdi. 21. Fakat o yalanladı ve isyan etti. 22. Sonra arkasını dönüp, koşmaya başladı.

23. Toplantı yapıp, şöyle seslendi:

24. ‑Sizin en yüce efendiniz/ kralınız benim, dedi. 25. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

26. İşte bunda saygı ile korkan kimse için bir ibret vardır.

27. Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür; yoksa göğü mü? Onu bina etti.28. Yükseklere kaldırdı ve düzenledi.29. Gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlığa çıkardı. 30. Ve yeri, bundan sonra yaydı.31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. 32. Dağları da yerleştirdi. 33. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için..

34. En büyük baskın geldiği zaman, 35. O gün insan neye çalıştığını hatırlar. 36. Gören kimselere cehennem gösterilir.37. Kim azdıysa, 38. Dünya hayatını tercih ettiyse, 39. Cehennem onun varacağı yerdir.

40. Ama, kim de Rabbinin makamından korkup, kendisini heveslerine uymaktan alıkoymuşsa.. 41. Cennet de onun varacağı yerdir.

42. Sana kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlar. 43. Senin neyine ondan haber vermek.

44. Rabbine aittir, onun sonucu.. 45. Sen ancak ondan korkan kimseye bir uyarıcısın.

46. Onu gördükleri gün, onlar sanki, sadece bir akşam veya bir kuşluk vakti süresince (dünyada) kalmış olurlar.

 80. ABESE SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında Peygamberin İslam’ı tebliği yaygınlaştırmaya başladığı ilk yıllarda indirilmiştir. İsmini ilk ayetinden alan sûre, 42 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. 2. Ona gözleri görmeyen kimse geldi diye.

3. Ne bilirsin belki o, arınacaktır.

4. Veya öğüt alacak da öğüt ona fayda verecektir.

5. Ama, kendisini ihtiyaçsız görene..

6. Sen, yöneliyorsun ona..

7. Arınmamasından sana ne!

8. Ama, sana koşarak gelen..

9. Ve korkarak..

10. Sen ise ilgilenmiyorsun.

11. Hayır, (şunu iyi bil ki) şüphesiz bu, bir tezkire/pasaporttur.

12. Dileyen kimse onu korur/ aklında tutar.

13. Şerefli sahifelerde..

14. Yükseltilmiş ve tertemiz..

15. Elçilerin elleriyle..

16. Şerefli ve tertemiz..

17. Kahrolası insan ne de nankör! 18. Allah, onu hangi şeyden yarattı?

19. Bir sperm damlasından onu yaratıp, güçlendirdi.

20. Sonra da ona yolu kolaylaştırdı.21. Sonra, onu öldürüp, kabre koydu.

22. Sonra, onu dilediği zaman yeniden diriltecek.

23. ‑Hayır, buna rağmen, henüz onun emrini yerine getirmedi. 24. İnsan yemeğine bir baksın. 25. Ki, biz suyu döktükçe döktük. 26. Sonra yeri yardıkça yardık. 27. Ve orada taneler bitirdik. 28. Üzümler, sebzeler..

29. Zeytinler, hurmalar..

30. İri ağaçlı bahçeler.

31. Meyveler ve otlaklar..

32. Sizin ve hayvanlarınız için bir meta olarak..

33. O büyük gürültü geldiği zaman,

34. O gün kişi kardeşinden kaçar.

35. Anasından, babasından..

36. Eşinden ve evladından..

37. O gün herkes için kendine yetecek bir işi vardır.

38. Yüzler vardır o gün apaydınlık.

39. Güleç ve neşeli..

40. Yüzler vardır o gün, üzeri tozlu..

41. Karartı bürümüş.

42. İşte onlar, kafirler ve facirler, onlardır.

 81. TEKVİR SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiş olan sûrenin ismi ilk ayette geçen KUVVİRAT fiilinden türetilmiştir. 29 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Güneş dürüldüğü zaman..

2. Yıldızlar, saçılıp dağıldığı zaman.. 3. Dağlar yürütüldüğü zaman.. 4. On aylık gebe develer başıboş bırakıldığı zaman..

5. Vahşi hayvanlar toplandığı zaman.. 6. Denizler kaynatıldığı/ fışkırtıldığı zaman.. 7. Nefisler birleştirildiği/eşleştirildiği zaman..

8. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman..

9. Hangi suçtan öldürüldüğü..

10. Sahifeler(amel defterleri) açıldığı zaman.

11. Gök, perdelerinden sıyrıldığı zaman, 12. Cehennem alevlendirildiği zaman, 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14. Herkes ne hazırladığını bilecektir.

15. Hayır, Yemin ederim gizlenene..

16. Bir akış içinde yerini alanlara.

17. Karardığında geceye, 18. Aydınlanmaya başladığında sabaha andol-sun ki.

19. Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür.

20. Güçlü, Arşın sahibi yanında itibarlı..

21. Sözü dinlenir, sonra güvenilir de.. 22. Arkadaşınız mecnun değildir. 23. Onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür. 24. O, gayb hakkında suçlanacak değildir. 25. O, koğulmuş şeytanın sözü de değildir.

26. ‑Öyleyse nereye gidiyorsunuz? 27. O, ancak alemler için bir zikir/uyarıdır. 28. Sizden doğru yolu isteyenler için..

29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz de dileyemezsiniz.

 82. İNFİTAR SÛRESİ

(Mekke döneminde indirilmiş sûrelerden olan İnfitar ismini ilk ayetinden alır. 19 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Gök yarıldığı.. 2. Yıldızlar/ gezegenler dağılıp, parçalandığı.. 3. Denizler taşırıldığı..

4. Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman..

5. Kişi ne hazırlamış olduğunu ne ertelemiş olduğunu bilecektir.

6‑7. ‑Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir? 8. O, seni dilediği biçimde düzenledi.

9. Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.

10. Oysa üzerinizde kaydediciler var. 11. Şerefli yazıcılar/Kiramen katibîn.

 12. Ne yaptığınızı biliyorlar.

13. İyiler, elbette nimetler içinde olacaktır.

14. Kötüler/günahkarlar ise kesinlikle cehennemdedir.

15. Din günü oraya atılacaklardır. 16. Onlar, oradan kaybolacak değillerdir.

17. ‑Sana bildiren nedir? Din gününün ne olduğunu..

18. Yine, Din gününün ne olduğunu Sana bildiren nedir?

19. Hiç kimsenin, hiç kimseye sahip olamayacağı bir gündür.

O gün, emir sadece, Allah’ındır.

 83. MUTAFFİFÎN SÛRESİ

(Ankebut sûresi gibi Mekke ile Medine dönemi arasındaki sınırda indirilmiştir. Ancak sûrenin Mekki karakteri ağır basar. İsmini ilk ayetindeki Mutaffifin’den almıştır. 36 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Ölçüde hile yapanların vay haline! 2. İnsanlardan/halktan aldıklarında tam alan..3. Onlara tartıp/ölçtüklerinde eksik verenler..

4. Onlar, yeniden dirileceklerini düşünmüyor/sanmıyorlar mı? 5. Büyük bir günde…6. O gün insanlar, alemlerin Rabbi için ayağa kalkar.

7. ‑Hayır! Şüphesiz günahkarların kitabı siccindedir. 8. Siccinin ne olduğunu nereden bileceksin? 9. İşaretlenmiş bir kitaptır.

10.  ‑Vay haline o gün, yalanlayanların! 11. Din gününü yalanlayanların.. 12. Onu, her haddi aşan günahkardan başkası yalanlamaz.

13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman “evvelkilerin masalları” der.

14. ‑Hayır! aksine, kazandıkları onların kalplerini paslandırmıştır.

15. ‑Hayır! Gerçek şu ki, onlar o gün 16. Rab’lerinden mahrum olanlardır. Sonra da onlar cehenneme atılacaklardır. 17. Sonra da onlara denilecek ki:

‑Bu yalanlamış olduğunuz şeydir. 18. ‑Hayır, (gerçek şu ki), iyilerin kitabı, illiyyundadır.

19. İlliyyun’un ne olduğunu nereden bileceksin?

20. İşaretlenmiş bir kitaptır.

21.Mukarrebun/yakınlaştırılmış olanların şahitlik ettiği.. 22. İyiler, elbette nimetler içindedir. 23. Tahtlar üzerinde, bakıyorlar.

24. Onları, yüzlerindeki nimet parıltısından tanırsın. 25. Onlar, mühürlenmiş, katıksız bir içecekten içerler. 26. Onun mührü misktir. Yarışanlar, işte bunun için yarışsınlar!

27. Ona tesnim’den katılır.

28. O, öncülerin/yaklaştırılanların içeceği bir kaynaktır.

29. Suç/günah işlemiş olanlar, iman edenlere gülüyorlardı. 30. Onların yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ediyorlardı.

31. Ailelerinin yanına döndüklerinde alay ederek dönerlerdi. 32. Onları gördükleri zaman:

‑İşte bunlar, doğru yoldan sapmış derlerdi.

33. Oysa onlara bekçi olarak da gönderilmemişlerdi.

34. Bugün de iman edenler, kafir olanlara gülerler.

35. Tahtlarına yaslanıp bakarlar.

36. ‑Kafirler, yaptıklarının cezasını gördüler mi? diye.

 84. İNŞİKAK SÛRESİ

(Mekke döneminin son sûrelerinden olan sûre, ismini ilk ayette geçen kelimeden almıştır. 25 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Gök yarıldığı..

2. Rabbine boyun eğdiği zaman.. Ki ona yaraşan da budur.

3. Yeryüzü dümdüz edildiği..

4. İçindekiler boşalıp, atıldığı zaman..

5. Ve kendisine yaraştığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman..

6. ‑Ey insan, sen, Rabbine kavuşmak için çabalayıp durdun. İşte ona kavuştun.

7. Kimin kitabı sağından verilmişse..

8. O, kolay bir hesapla hesap verecektir.

9. Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir.

10. Kimin de kitabı arkasından verilmişse..

11. Ölüp, yok olmak isteyecek..

12. Ve alevli ateşe girecektir.

13. Nitekim o, ailesinin yanında neşeli idi.

14. O, asla dönmeyeceğini sanıyordu.

15. Elbette dönecekti! Çünkü Rabbin onu gözlüyordu.

16. Andolsun şafağa.

17. Geceye ve kapladıklarına..

18. Dolunay halindeki Ay’a..

19. Elbette, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksiniz.

20. Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar.

21. Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

22. Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.

23. Allah, onların (içlerinde) sakladıklarını en iyi bilendir.

24. Onlara acı bir azabı müjdele..

25. Ancak, iman edip doğruları yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

 85. BURÛC SÛRESİ

(Mekke’de Şems Sûresi’nden sonra indirilmiş olup, ismini ilk ayette geçen “buruc” kelimesinden almıştır. 22 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Burçlar sahibi göğe andolsun.. 2. Ve vaad edilen güne..

3. Şahid olana ve şahid olunana..

4. Kahrolsun hendek sahipleri!

5. Tutuşturulmuş ateş, 6. Kenarında oturmuşlar. 7. Müminlere yaptıklarını seyretmekteler.

8. Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah’a iman ettikleri için intikam alıyorlar.

9. Göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olan… Her şeye şahid olan Allah’a..

10. Erkek ve kadın mü’minleri ateşe atıp, sonra da tevbe etmeyenlere, onlara cehennem azabı vardır. Onlara yakıcı azap vardır.

11. İman edip, doğruları yapanlara, onlara alt tarafından ırmaklar akan cennetler var. İşte bu büyük kurtuluş..

12. Şüphesiz Rabbinin yakalayışı ise çok şiddetlidir.

13. İlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O’dur. 14. Çok bağışlayıcı ve (mü’minleri) çok seven O’dur.

15. Yüce arşın sahibi. 16. Ne dilerse yapandır.

17. ‑Sana o orduların haberi gelmedi mi?

18. Firavun ve Semud’un?.

19. Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

20. Allah ise onların arkasındadır. Onları kuşatmıştır.

21. ‑Hayır, o şerefli Kur’an’dır.

22. Levh‑i Mahfuz’dadır.

86. TARIK SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini ilk ayetten almıştır. 17 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Göğe ve Tarık’a andolsun ki..

2. Tarık’ı sana bildiren nedir?

3. Pırıl pırıl bir yıldızdır.

4. Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur.

5. Öyleyse, insan neden yaratıldığına bir baksın

6. Atılan bir sudan yaratılmıştır.

7. O, bel ile göğüs kemikleri arasından çıkan.

8. Allah, onu yeniden yaratmaya elbette kadirdir.

9. Sırların açığa çıktığı gün..

10. Onun bir gücü ve bir yardımcısı yoktur.

11. Yağmur yağdıran göğe..

12. Çatlayan toprağa andolsun ki..

13. Kesinlikle o ayırdedici bir sözdür.  14. O, şaka değildir.

15. Onlar ise tuzak kurup duruyorlar. 16. Ben de bir tuzak kuruyorum.

17. ‑Kafirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı.

 87. A’LÂ SÛRESİ

(Mekke Döneminin ilk yıllarında indirilmiştir. 19 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. (Her şeyden) yüce olan Rabbinin adını tesbih et. 2. Yaratan ve biçim veren. 3. Takdir eden ve yol gösteren.4. Merayı/otlağı çıkaran. 5. Ve onu kuru ota çeviren O’dur.

6. Sana (Kur’an’ı) okutacağız, sen de unutmayacaksın. 7. Allah’ın dilediği dışında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir.

8. Kolay olması için seni başarılı kılacağız. 9. O halde, öğüt/uyarı fayda verecekse öğüt ver.

10. Korkan öğüt alacaktır.

11. İsyankar olan ondan kaçar.

12. O, büyük ateşe girecektir.

13. Orada ne ölür; ne de yaşar.

14. Arınan kurtuluşa ermiştir.

15. Rabbinin adını anıp, namaz kılan.

16. Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 17. Ahiret ise daha iyi ve kalıcıdır.

18. Bu, evvelkilerin sahifelerinde de (yazılıdır.) 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.

 88. GAŞİYE SÛRESİ

(Mekke Döneminin ortalarında indirilmiş olan sûre, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamına gelen Gaşiye’den almıştır. 26 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Bürüyen/ansızın gelecek olanın haberi sana geldi mi?

2. O gün, yüzler vardır yere yıkılmış. 3. Çalışmış, boşa yorulmuş,

4. Kızgın ateşe yaslanan. 5. Kızgın bir kaynaktan içen.. 6. Onlara kuru dikenden başka yiyecek yoktur. 7. Ne semirtir ne açlığı giderir¼

8. O günde yüzler vardır pırıl pırıl..

9. Çalışmasından hoşnuttur.

10. Yüksek bir cennettedir. 11. Orada boş söz işitmezler.

12. Orada akan bir pınar..

13. Orada yükseltilmiş sedirler/yataklar..

14. Doldurulmuş kadehler..15. Sıra sıra yastıklar..16. Serilmiş halılar vardır¼

17. Bakmazlar mı deveye? Nasıl yaratıldı? 18. Ve göğe.. Nasıl yükseltildi? 19. Ve dağlara.. Nasıl dikildi? 20. Ve yere.. Nasıl yayıldı?

21. ‑Hatırlat/uyar! sen ancak uyarıcısın. 22. Onlar üzerinde bir zorba değilsin. 23. Ancak, kim yüz çevirir ve nankör/kafir olursa..

24. Allah, onu en büyük cezaya çarptırır. 25. Şüphesiz onların dönüşü bizedir.

26. Sonra da onların hesabını görmek bize düşer.

 89. FECR SÛRESİ

(Mekke döneminde indirilmiş olup, ilk mesajlardandır. İsmini ilk ayetinden alır. 30 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun Fecre..

2. On Gece’ye..

3. Çifte ve teke..

4. Geçip giden geceye..

5. Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?

6. Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi?

7. Sütunlar sahibi İrem’e..

8. Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..

9. Ki vadide kayalar oyan Semud’a..

10. Kazıklar/pramitler sahibi Firavun’a..

11. Onlar, ülkelerde azmışlardı.

12. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.

13. Rabbin de onlara azap kırbacı yağdırdı.

14. Çünkü Rabbin gözetleyip durmaktadır.

15. İşte insan, onu Rabbi imtihan ettiği zaman, ona ikramda bulunup, nimetlendirince:

‑Rabbim bana ikramda bulundu der. 16. Ama onu, imtihan edip, rızkını daralttığında:

‑Rabbim bana ihanet etti, der.

17. ‑Hayır, Yetime ikramda bulunmuyorsunuz. 18. Düşkünü doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.

19. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. 20. Malı da pek çok seviyorsunuz.

21. ‑Hayır, Yer paramparça olduğu zaman, 22. Rabbin ve saf saf melekler geldiğinde..

23. İşte cehennem o gün getirilir.

Ve insan o gün doğruyu hatırlar. Ama nasıl öğüt alacak?

24. O gün şöyle der:

‑Keşke hayatım için hazırlıkta bulunsaydım…

25. İşte, hiç kimse o gün Allah’ın cezalandırdığı gibi cezalandıramaz.

26. Hiç kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz.

27. ‑Ey huzura ermiş can!

28. Hoşnut olarak, hoşnut olunarak Rabbine dön. 29. Kullarımın arasına katıl. 30. Ve gir cennetime…

 90. BELED SÛRESİ

(Mekke Döneminin ilk yarısında indirilen sûre, ismini ilk ayetindeki Mekke’ye işaret eden Beled kelimesinden alır. 20 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Hayır, Yemin ederim, bu şehre! 2. Sen de bu şehrin insanısın.

3. Anne, baba ve çocuklara, 4. İnsanı meşakket içinde yaratmışızdır.

5. Kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. ‑Pek çok mal tüketmişimdir, diyor.

7. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8. Ona iki göz vermedik mi? 9. Bir dil, iki dudak.

10. Ona iki de yol gösterdik. 11. O zor geçidi aşamadı.

12. Zor geçidin ne olduğunu sana bildiren nedir?

13. Köle azat etmektir. 14. Veya açlık gününde doyurmaktır. 15. Yakınlığı olan bir yetimi. 16. Veya sürünen bir düşkünü. 17. Bir de iman edip, sabrı ve merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmaktır. 18. İşte sağ tarafın halkı onlardır.

19. Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır. 20. Üzerlerinde kapıları kilitlenmiş bir ateş vardır.

 91. ŞEMS SÛRESİ

(Mekke Döneminin ilk yıllarında indirilmiş olan sûre, ismini ilk ayetinde geçen ve güneş anlamına gelen “şems” kelimesinden almaktadır. 15 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun Güneş’e ve aydınlığına. 2. Onu takip eden Ay’a.

3. Onu ortaya koyan gündüze.

4. Onu örten geceye. 5. Göğe ve onu bina edene. 6. Yere ve onu yayana. 7. Cana ve onu düzenleyene. 8. Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene.. 9. Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

10. Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

11. Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı.12. En azgınları ileri atılmıştı. 13. Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: “Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin!” demişti.

14. O’nu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rab’leri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti. 15. Bunun sonucundan Allah’ ın bir endişesi yoktur.

 92. LEYL SÛRESİ

(Mekke Döneminde indirilen ilk mesajlardan olan sûre, ismini ilk ayetinden alır. 21 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Bürüdüğü zaman geceye and olsun. 2. Ortaya çıktığı zaman gündüze.

3. Erkeği ve dişiyi yaratana..

4. Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir.

5. Kim (malından) verir ve korunursa..

6. En güzeli tasdik ederse.

7. Biz de ona kolay olması için başarı vereceğiz.

8. Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse.. 9. En güzeli yalanlarsa.. 10. Biz de ona zorluğu kolaylaştırırız. 11. Baş aşağı düştüğü zaman malı ona bir yarar sağlamaz.

12. Doğru yolu göstermek bize düşer. 13. Şüphesiz ahiret de dünya da bize aittir.

14. Sizi, alev saçan ateşe karşı uyardım. 15. Ona ancak isyankar olanlar girecektir.

16. Yalanlayan, yüz çeviren..

17. Takva sahibi ondan uzak tutulacaktır. 18. Malını veren ve arınan.. 19. Hiç kimseden bir karşılık, nimet beklemez. 20. Sadece yüce Rabbi’nin hoşnutluğunu kazanmak için..

21. Elbette o da hoşnut olacaktır.

 93. DUHÂ SÛRESİ

(Mekke Döneminde indirilen ilk mesajlardan olan Duhâ sûresi, ismini ilk ayetindeki ilk kelimeden alır. Peygamberin şahsında, İslami mücadele yürüten önderlere tesellilerle doludur. 11 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun kuşluk vaktine.

2. Sukuna erdiği vakit geceye..

3. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.

4. Gerçekten ahiret/sonuç senin için dünyadan/ evvelinden daha hayırlıdır. 5. Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6. Seni yetim bulup, barındırmadı mı?

7. Seni dalalette bulup, doğru yolu göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?

9. Şimdi yetimi hor görme. 10. İsteyeni azarlama.

11. Rabbinin nimetini ise, haydi anlat.

 94. İNŞİRAH SÛRESİ

(Mekke Döneminin ilk yıllarında indirilen sûre,  Adını ilk ayetteki “genişletmek” anlamına gelen kelimenin mastarından alır. 8 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Senin göğsünü ferahlatıp, genişletmedik mi?

2. Yükünü üzerinden indirmedik mi?  3. Ki o belini bükmüştü.

4. Şanını/anlayışını yükseltmedik mi?

5. Şüphesiz her zorlukla, bir kolaylık vardır.

6. Yine her zorlukla bir kolaylık vardır.

7. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş.

8. Yalnız Rabbine rağbet et / yönel.

 95. TÎN SÛRESİ

(İsmini ilk ayetinde geçen “Tin”den (incir) alan sûre, Mekke döneminde inen ilk mesajlardandır. 8 ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..

1. Andolsun, İncir ve zeytine..

2. Sina Dağı’na.

3. Ve bu güvenli beldeye.

4. Biz, insanı en güzel şekilde yarattık.

5. Daha sonra, onu aşağıların en aşağısına indirdik.                                             

6. Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan iman edip doğruları yapanlar dışında.

7. ‑O halde, sana dini/hesap gününü yalan saydıran nedir?

8. ‑Allah, hakimlerin hakimi değil midir?

 96. ALAK SÛRESİ

(İlk beş ayetinin Kur’an’ın vahyinin ilk mesajları olduğu konusunda tefsir otoriteleri hemfikirdir. Yani 610 yılı Ramazan ayının son on günü içinde indirilmiştir. Sûre’nin 6‑19. ayetleri daha sonraki yıllarda indirilmiş olsa da, ilk mesajlardandır. 19 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. ‑Oku! Yaratan Rabbinin adıyla.. 2. İnsanı alak/embriyodan yaratan..

3. ‑Oku! Rabbin, en cömerttir.

4. Kalemle öğreten..

5.İnsana bilmediğini öğretendir.

6. ‑Hayır! Şüphesiz insan azgınlık ediyor. 

7. Kendisini ihtiyaçsız görmekle..  8.Oysa, dönüş Rabbinedir.

9. ‑Engelleyeni gördün mü? 10. Kulu, namaz kılarken..

11.Gördün mü? Eğer hidayet üzerinde ise, 12. Veya takvayı emrettiyse?

13. ‑Gördün mü? Eğer, yalanlamış ve yüz çevirmişse,

14. ‑Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?

15. ‑Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz. 16. Yalancı, günahkar perçeminden.

17. ‑Haydi çağırsın çetesini/mec-lisini. 18. (biz de) Çağıracağız zebanileri..

19. ‑Hayır! ona itaat etme! Secde et ve yaklaş!

 97. KADİR SÛRESİ

(Tartışmasız olarak Mekke döneminin başında indirilen sûre, Kur’an’ın indirildiği zamana dikkat çekmektedir. 5 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Şüphesiz biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh, Rab’lerinin izni ile her iş için o gece iner.

5. O, tan yeri ağarana dek esenliktir.

 98. BEYYİNE SÛRESİ

(Mekke döneminin son yıllarında indirilen sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. 8 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ayrılanlar olmadılar.

2. Allah’tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi..

3. İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler) 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5. Onlar, sadece dini Allah’a has kılan hanifler olarak ona kulluk etmek, namazı kılmak, zekatı vermek ile emrolunmuşlardı. İşte dosdoğru din budur.

6. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridir.

7. İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır.

8. Onların ödülü, Rab’leri katında, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden korkanındır.

 99. ZİLZÂL SÛRESİ

(Medine döneminin ilk yıllarında indirilmiş olan sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. Kıyamet tasvirleri ve yeniden diriliş günündeki nihai yargılamaya dair ölçü ve hükümlerden oluşur. 8 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Yer, tam bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman..

2. Yer, ağırlıklarını çıkardığı zaman..

3. İnsan:

‑Buna ne oluyor? dediğinde..

4. O gün, haberlerini anlatır.

5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

6. O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.

7. Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onu görür.

8. Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onu görür.

 100. ÂDİYAT SÛRESİ

(Mekke’de Asr sûresinden sonra indirilmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. 11 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun, soluya soluya koşanlara .. 2. (Koşarken) kıvılcım saçanlara .. 3. Sabah vakti baskın yapanlara .. 4. Tozu dumana katanlara..5. Topluluğun ortasına dalanlara ..

6. İnsan, Rabbine karşı gerçekten nankördür.

7. Kendisi de buna şahittir.

8. Şüphesiz onun mal sevgisi de çok şiddetlidir.

9. Hala bilmiyor mu? Mezardakilerin dışa çıkarıldığında ..

10. Kalplerdeki ortaya konduğunda. 

11. Şüphesiz o gün, Rab’leri kendilerinden haberdardır.

 101. KARİA SÛRESİ

(İlk dönem Mekki sûrelerden olan sûre, ismini ve konusunu ilk ayetinin ilk kelimesinden almıştır. 11 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Korkunç olay ..

2. Nedir korkunç olay?

3. Korkunç olayın ne olduğunu nereden bileceksin?

4. O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur.

5. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur.

6. Kimin tartıları ağır gelirse ..

7. O, hoşnut olacağı bir hayat içindedir.

8. Kimin de tartıları hafif gelirse..

9. Onun da anası Haviyedir.

10. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? 11. O, kızgın bir ateştir.

 102. TEKÂSÜR SÛRESİ

(İlk dönem Mekke sûrelerden olan sûre, güç, servet ve çokluğu esas alan dünya görüşünü reddeden bir muhtevaya sahiptir. 8 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Çoklukla övünmek sizi oyaladı.

2. Mezarları ziyaret edinceye/ölünceye dek.

3. Hayır, ileride bileceksiniz.

4. Yine hayır, ileride bileceksiniz.

5. Hayır, Kesin bir bilgiyle bilseniz..

6. Elbette cehennemi görürsünüz.

7. Nitekim onu, yakın bir gözle göreceksiniz.

8. Sonra, o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.

 103. ASR SÛRESİ

(Mekke’de İnşirah sûresinden sonra nazil olan sûre, ismini ilk ayetinin ilk kelimesinden almıştır. 3 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun asra!

2. İnsanlık hüsranda.

3. Ancak iman edenler ve doğruları yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.

 104. HÜMEZE SÛRESİ

(Mekke’de nazil olan sûre, adını ilk ayette geçen “koğuculuk yapan, başkalarını diline dolayan, kötü ahlak sahibi kişi” anlamına gelen kelimeden almıştır.  9 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline!

2. Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan .. 3. Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak.

4. Hayır, Kesinlikle o hutameye atılacak. 5. Hutame nedir?

6. Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

7. Kalplere işleyen…

8. O üzerlerine kapatılacak,

9. Uzatılmış sütunlar arasında..

 105. FİL SÛRESİ

(Mekke’de Kafirun sûresinden sonra indirilen sûre, ismini FİL ORDUSU’nun kıssasından almıştır. 5 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Rabbinin, fil sahiplerini ne hale getirdiğini görmedin mi?

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3‑4. Onların üzerine damgalanmış taşlar atan ebâbil kuşlarını gönderdi.

5. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

 106. KUREYŞ SÛRESİ

(Mekke’de ilk yıllarda indirilen sûrelerdendir, 4 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Kureyş’in güvenliği ve iyiliği için..

2. Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliği olduğu için..

3. Bu Beyt/Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.

4. Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..

 107. MÂÛN SÛRESİ

(Peygamberliğin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini surenin son kelimesinden almıştır. 7 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü?

2. Yetimi itip kakan işte odur.

3. Düşkünü doyurmaktan hoşlanmaz.

4. Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara.

5. Kıldıkları namazdan gafil olanlara. 

6. Gösteriş yapanlara..

7. Ufak tefek yardıma bile engel olanlara..

108. KEVSER SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarına ait sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. 3 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Biz sana sayısız nimetler verdik.

2. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3. Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

 109. KAFİRÛN SÛRESİ

(Erken dönem Mekki sûrelerden olan Kafirun, ismini ilk ayetindeki hitaptan almıştır. Kafirlerle asla itikadi bağlamda bir uzlaşmanın mümkün olmadığı esası üzerine kuruludur. 6 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. De ki: “Ey Kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. 3. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. 4. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. 5. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

 110. NASR SÛRESİ

(Nasr sûresi, son vahiylerden biri olup, Hicri 10. yılda Zilhicce ayında Veda Haccı sırasında indirilmiştir. Bu sûre ile, yakın bir zaman diliminde Allah Teala Maide sûresi 3. ve Bakara sûresi 281. ayeti indirerek, vahyini tamamlamıştır.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman. 2. İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğün zaman. 3. Hemen, hamd ederek Rabbini tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile! Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır.

 111. LEHEB SÛRESİ

(Mekke’de nazil olan sûre, 5 ayettir. Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden amcası Ebu Lehep hakkında indirilmiştir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Elleri kurusun Ebu Leheb’in! kurudu da..

2. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşe girecektir.

4. Karısı da, odun taşıyıcısı..

5. Boynunda hurma lifinden bir iple..

 112. İHLAS SÛRESİ

(Mekke’de Nas sûresinden sonra indirilmiştir. Allah’ı şirkten arınmış bir inançla birlemek gerektiğini açıkladığı için bu adı almıştır. 4 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. De ki:

“O, Allah birdir. 

2. Allah sameddir.[1]

3. Baba da oğul da olmamıştır.

4. Hiç kimse de O’na denk olamaz.

 113. FELAK SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen Sûre, ismini ilk ayetinden almıştır. FELAK, mecazen aydınlığı ile karanlığı delip geçen Kur’an vahyine işaret eder. 5 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. De ki:

‑Mahlukatın Rabbine sığınırım.

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden,

4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden!

 114. NÂS SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında Felak sûresi ile aynı zaman diliminde indirilen sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden almıştır. İnsanlar anlamına gelir. 6 ayettir.)

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. De ki:

‑İnsanların Rabbine sığınırım.

2. İnsanların hakimine.

3. İnsanların ilahına.

4. Sinsi vesvesecinin şerrinden.

5. İnsanların gönüllerine vesvese sokan,

6. Cinlerden ve insanlardan!


[1] Samed: Kimseye muhtaç olmayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu.