77. Mürselât Sûresi Kelime Meali

(Kırık Meal)

Mürselât Sûresi

Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla.

1. Andolsun, birbiri ardınca gönderilenlere. 2. Şiddetle esip savrulanlara.. 3. Yaydıkça yayanlara..4. Ayırdıkça ayıranlara..5. Uyarıyı/zikri ulaştıranlara.. 6. Özür veya korkutmak için..

7. Size vaad edilen elbette gerçekleşecektir.

8.Yıldızların ışığı söndüğü zaman..

9. Gök yarıldığı..

10. Dağlar un ufak savrulduğu zaman..

11. Elçiler toplandığı zaman..

12. ‑Hangi güne ertelenmiş?

13. ‑Hüküm/ayırma gününe..

14. ‑Hüküm gününün ne olduğunu ne bilirsin?

15. ‑Vay haline o gün, yalanlayanların!

16. Evvelkileri yıkıma uğratmadık mı?

17. Daha sonra da geridekileri onlara tabi kılarız.

18. İşte suçlulara böyle yaparız!

19. Vay haline o gün, yalanlayanların!

20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

21. Ve suyu sağlam bir yere yerleştirmedik mi?

22. Belli bir süreye kadar..  23. Buna gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz.

24. Vay haline o gün, yalanlayanların! 25. Yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? 26. Dirilere ve ölülere..  27. Orada yüksek dağlar yaratıp, size tatlı su içirmedik mi?

28. Vay haline o gün yalanlayanların!

29. Haydi yalanladığınıza yürüyün.  30. Yürüyün üç kollu karaltıya!

31. Gölgelendirmez, alevden de korumaz. 32. Kütük büyüklüğünde kıvılcımlar atar. 33. Sanki o sarı halatlar gibidir.

34. Vay haline o gün, yalanlayanların! 35. Bu, onların konuşamayacakları bir gündür.

36. Özür dilemeleri için onlara izin verilmez.

37. Vay haline o günü yalanlayanların!

38. Bu, hüküm günüdür. Sizi ve (sizden) öncekileri bir araya toplarız.

39. ‑Eğer bana karşı bir tuzağınız varsa, onu hemen kurun!

40.  ‑Vay haline o gün, yalanlayanların!

41. Allah’tan sakınanlar ise gölgeler ve pınar başlarındadır.

42. Arzu ettikleri meyveler..

43. ‑Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için.

44. Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz.

45.  ‑Vay haline o gün, yalanlayanların!

46. ‑Yiyin ve azıcık faydalanın, nasılsa siz suçlusunuz!

47. Vay haline o gün yalanlayanların! Onlara:

48. ‑Boyun eğin denildiği zaman boyun eğmiyorlardı.

49. Vay haline o gün yalanlayanların! 50. Bundan sonra hangi söze inanacaklar?


[78. Nebe Sûresi Kelime Meali]