Merhaba Arkadaşlar,

Arapça’da 28 harf vardır. Arapça yazı, sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Harflerin tamamı sessiz harftir. Bu harflerin üzerine konan bazı işaretler harfleri seslendirir. Youtube’da harfleri tanıtan ve çıkardıkları sesleri öğreten bir çok video ders vardır. Buradan örnek bir eğitime erişebilirsiniz. Harf yazım çalışmamıza buradan erişebilirsiniz. Bir başka bitişik harfleri okuma linki

Bu ilk dersimize Arapça 7 harfi tanıyarak başlayalım.

ا

(e, i, u)

Harfin adı “elif” çıkardığı ses “e, i, u”

Örnek: ال (el) – الكتاب (el-kitab) القلم (el-kalem) أنا (ena) أنت (ente) أين (eyne)

ب

(b)

Harfin adı: “bâ” çıkardığı ses “b

Örnek: أب (eb) بك (bik) به (bihi) أدب (edebe) أَبد (ebed) بو (bu) أبو (ebû)

ت

(t)

Harfin adı: “tâ” çıkardığı ses “t

Örnek: أت (et) بت (bit) أنت (ente) توبة (tevbe) بنت (bint) تلميذ (tilmîz)

ث

(th)

Harfin adı: “sâ” çıkardığı ses peltek “s“, ingilizce “th” ile çıkarılan sese benzer.

Örnek: أث (es) ثلاث (selas) أثير (esîr) ثارة (sâra) تأثير (te’sîr)

ج

(c)

Harfin adı: “cîm” çıkardığı ses “c

Örnek: أج (ec) بج (bec) جلس (celese) اجْلس (iclis) جلسة (celse) جعل (ceale) اجعل (ic’al)

ح

(h)

Harfin adı: “hâ” çıkardığı ses “ha” kalın h sesi (hala gibi)

Örnek: أح (ah) حج (hac) حق (hak) حمد (hamd) حكم (hukm) حاكم (hakim) محكوم (mahkum)

خ

(kh)

Harfin adı: “khâ” çıkardığı ses hırıltılı bir “ha” sesidir. Boğazı kazıyarak çıkar.

Örnek: أخ (ah) خلق (halaka) خلق (hulk) أخلاق (ahlak) أخي (ahî)

(Not: Faydalanabileceğiniz diğer linkler:

Kısa sürede Arapça okumayı öğren

Harfleri Şarkıyla Öğren

Çizgi filmle harfleri öğren

A1 Arapça cep telefonu uygulaması