Dilbilgisi Konuları

H A Z I R L A N I Y O R . . .

(İÇERİK EKLENDİKÇE KONULAR AKTİF HALE GELECEKTİR…)

KELİME BİLGİSİ – الصَّرْف

FİİL

Fiil Nedir?

Mücerred Fiil (Kök fiil), Mezid Fiil (Ekli Fiil),

-Mazi, Muzari, Emir, Nehy

Sülasi Fiil, Rübâî Fiil,

Aksamu Seb’a, Salim, Mehmuz, Muzaaf, Misal, Ecvef, Nakıs, Lefif Fiil Çekimleri

İSİM

Camid İsim (Başka bir isim veya fiilden türetilmemiş isim)

Müştak İsim (Başka bir isim veya fiilden türemiş isim)

HARF

CÜMLE BİLGİSİ – النَّحْو

-Fiil Cümlesi

Fiil

Fail

Mef’ul

-İsim Cümlesi

Mübteda

Haber