Kelime Kelime Kur’an Meali Çalışması

001 Fatiha Sûresi

002 Bakara Sûresi

003 Âl-i İmran Sûresi

004 Nisâ Sûresi

005 Mâide Sûresi

006 En’am Sûresi

007 A’raf Sûresi

008 Enfal Sûresi

009 Tevbe Sûresi

010 Yunus Sûresi

011 Hûd Sûresi

012 Yusuf Sûresi

013 Ra’d Sûresi

014 İbrahim Sûresi

015 Hicr Sûresi

016 Nahl Sûresi

017 İsra Sûresi

018 Kehf Sûresi

019 Meryem Sûresi

020 Tâhâ Sûresi

021 Enbiya Sûresi

022 Hac Sûresi

023 Mü’min’un Sûresi

024 Nur Sûresi

025 Furkan Sûresi

026 Şuarâ Sûresi

027 Neml Sûresi

028 Kasas Sûresi

029 Ankebut Sûresi

030 Rûm Sûresi

031 Lokman Sûresi

032 Secde Sûresi

033 Ahzab Sûresi

034 Sebe’ Sûresi

035 Fâtır Sûresi

036 Yâsîn Sûresi

037 Sâffat Sûresi

038 Sâd Sûresi

039 Zümer Sûresi

040 Mü’min Sûresi

041 Fussilet Sûresi

042 Şûrâ Sûresi

043 Zuhruf Sûresi

044 Duhan Sûresi

045 Câsiye Sûresi

046 Ahkaf Sûresi

047 Muhammed Sûresi

048 Fetih Sûresi

049 Hucurat Sûresi

050 Kâf Sûresi

051 Zâriyat Sûresi

052 Tûr Sûresi

053 Necm Sûresi

054 Kamer Sûresi

055 Rahman Sûresi

056 Vâkıa Sûresi

057 Hadid Sûresi

058 Mücadele Sûresi

059 Haşr Sûresi

060 Mümtehine Sûresi

061 Saff Sûresi

062 Cum’a Sûresi

063 Münafıkûn Sûresi

064 Teğâbun Sûresi

065 Talak Sûresi

066 Tahrim Sûresi

067 Mülk Sûresi

068 Kalem Sûresi

069 Hakka Sûresi

070 Mearic Sûresi

071 Nûh Sûresi

072 Cin Sûresi

073 Müzzemmil Sûresi

074 Müddessir Sûresi

075 Kıyâmet Sûresi

076 İnsan Sûresi

077 Mürselat Sûresi

078 Nebe Sûresi

079 Naziat Sûresi

080 Abese Sûresi

081 Tekvir Sûresi

082 İnfitâr Sûresi

083Mutaffifîn Sûresi

084 İnşikâk Sûresi

085 Buruc Sûresi

086 Tarık Sûresi

087 A’la Sûresi

088 Gaşiye Sûresi

089 Fecr Sûresi

090 Beled Sûresi

091 Şems Sûresi

092 Leyl Sûresi

093 Duha Sûresi

094 İnşirah Sûresi

095 Tin Sûresi

096 Alak Sûresi

097 Kadir Sûresi

098 Beyyine Sûresi

099 Zilzal Sûresi

100 Âdiyat Sûresi

101 Kâria Sûresi

102 Tekasür Sûresi

103 Asr Sûresi

104 Hümeze Sûresi

105 Fil Sûresi

106 Kureyş Sûresi

107 Mâûn Sûresi

108 Kevser Sûresi

109 Kafirun Sûresi

110 Nasr Sûresi

111 Leheb Sûresi

112 İhlas Sûresi

113Felak Sûresi

114 Nâs Sûresi

(Not: Linklerde gördüğünüz hataları lütfen yorum veya iletişim formundan bize yazın. )

Bir çalışma programı önerisi verebilir misiniz?

Kelime mealli hatim programımızla okuduğunuz Kur’an-ı Kerim’in kelime kelime anlamını da öğrenebilmek için;

Her bir Kur’an sayfası yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Siz ilk sûre olan Fatihadan başlayıp, hergün yarım saat kadar vakit ayırırsanız 5-6 sayfa izleyebilirsiniz. Başlangıçta kelimelerin anlamlarını ilk kez öğrenecekseniz bir iki sayfa dinlemenizi öneririz. Bu sayfaları bir kaç kez dinleyin ve takip edin. Daha sonra öğrendiğiniz kelimeler çoğalacak ve dinleme, izleme anlama ve kavrama hızınız artacaktır. Programa düzenli bir şekilde uyarsanız, hızınızı hiç artırmadan bile günlük iki sayfa takip ederek bir yılda çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Kur’an Kelimelerinin büyük çoğunluğunu kavramış ve ezberlemiş olursunuz.

Günlük tekrarların yanı sıra haftalık seri bir tekrar çok iyi olur. Önce kendiniz, mealine bakmadan Arapça sayfaları okuyun ve bir haftalık çalışmadan öğrendiklerinizi gözünüzün önüne getirin. Unuttuğunuz ve anlamını çıkaramadığınız yerleri not edin ve tekrar oralara bakın. Bu size eksiklerinizi görme ve tamamlama fırsatı verecektir.

Bazen www.arapca.com sitemizden ilginizi çeken, arkadaşlarınızın da ilgilerine sunmak istediğiniz ayetleri, kelime ve ibareleri paylaşın. Anlamadığınız kelime ve kavramları onlara sorun, onlarla tartışın ki öğrenme ameliyesini hayatın içine taşımış olasınız. Bu unutmayı daha aza indirir ve pekiştirme imkanını daha çok artırır. Hayırlı çalışmalar ve başarılar dileriz.

Bir cevap yazın